Οι Μουσικοί Παραγωγοί Μας

Πάνος Καλούδας

Θεματικός Συνεργάτης

Φίλιππος Καρακώστας

Ειδικος Συνεργάτης

Μαρία Τσεβά

Ειδικός Καλλιτεχνικός Συνεργάτης

Μάνος Κιλημάντζος

Θεματικός Συνεργάτης

Γεώργιος Ι . Σκλαβούνος

Επιστημονικός Συνεργάτης