Συνεντεύξεις

27/05/2021: Συνέντευξη με την παιδίατρο Χαρά Αναστασίου

by Φίλιππος Καρακώστας | Μουσική και Ενημέρωση

27/05/2021: Συνέντευξεις για τον καθαρισμό της Σαλαμίνας

by Φίλιππος Καρακώστας | Μουσική και Ενημέρωση

25/05/2021: Συνέντευξη με τον Περικλής Βασιλική

by Φίλιππος Καρακώστας | Μουσική και Ενημέρωση

24/05/2021: Συνέντευξη με τον Τάκης Χατζηπέρο.

by Φίλιππος Καρακώστας | Μουσική και Ενημέρωση

21/05/2021: Συνέντευξη με τον Σπύρο Ρόης

by Φίλιππος Καρακώστας | Μουσική και Ενημέρωση

20/05/2021: Συνέντευξη με τον Ι. Λαζάρου & N. Ψαρρού

by Φίλιππος Καρακώστας | Μουσική και Ενημέρωση

18/05/2021: Συνέντευξη με τον Ιππόλυτο Πρέκα

by Φίλιππος Καρακώστας | Μουσική και Ενημέρωση

17/05/2021: Συνέντευξη με τον Κώστα Βενετσιάνο.

by Φίλιππος Καρακώστας | Μουσική και Ενημέρωση